Risico of gevaar

De termen risico en gevaar worden veelal door elkaar gebruikt terwijl ze daadwerkelijk iets anders betekenen. Iets kan in potentie gevaarlijk zijn maar bij uw bedrijf een laag risico vormen. Een gevaar kan mogelijk letsel of gezondheidsproblemen veroorzaken. Om een risico te bepalen ga je voor een gevaar na hoe het zit met de waarschijnlijkheid, blootstelling en ernst. 

Arbeidshygiënische strategie

Volgens de arbeidshygiënische strategie zal de bronaanpak gehanteerd moeten worden. Praktisch gezien betekend dit dat eerst gekeken wordt of het gevaar weggenomen kan worden. Is dit niet mogelijk dan zullen preventieve maatregelen genomen worden. Tenslotte kan er nog gekozen worden om het (rest) risico weg te nemen met repressieve maatregelen.

RIE Arbeidshygiënische strategie

Maatregelen

Door het aanbrengen van barrières wordt het aanwezige gevaar gereduceerd tot een aanvaardbaar laag risico. De maatregelen die dan getroffen worden, kunnen organisatorisch of  technisch van aard zijn. Ook is het mogelijk dat de maatregelen betrekking hebben op het gedrag van directie en werknemers. De statistieken wijzen namelijk uit dat 80% van de bedrijfsongevallen te maken heeft met menselijk gedrag.