Nut & noodzaak

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie heeft soms ten onrechte een slecht imago. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het verplichte karakter en het feit dat bedrijven zich al aan zoveel regeltjes moeten houden. De algemene mening is dan ook vaak dat een RIE alleen maar geld kost en niets oplevert. RIE-Steunpunt onderscheidt zich met een praktisch hulpmiddel waarmee werknemers op een veilige en gezonde manier het beste kunnen geven om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen

Nut en noodzaak RIE

Positieve aanpak

RIE-Steunpunt gaat uit van de toegevoegde waarde die een RIE kan bieden voor een bedrijf. Dit wordt gedaan door aan te sluiten bij de ambities en primaire doelstellingen van de klant. Er is aandacht voor het verbeter potentieel van werknemers waarbij hun kwaliteiten en talenten worden ingezet om de primaire doelstellingen te halen. Samen met de klant een verbeterproces op gang brengen met focus op de belangrijkste (prioritaire) risico’s, daar gaan we voor!