Wetgeving

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E, moet schriftelijk worden vastgelegd en is wettelijk verplicht.

RIE Wettelijk verplicht

Plan van aanpak

In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Actueel

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

RIE actueel

RIE-steunpunt

RIE-Steunpunt kan u helpen bij het opstellen van de RIE en het actueel houden daarvan. Hierdoor kunnen u en uw werknemers veilig werken en voldoet u tevens aan de wet en regelgeving. Neem contact op met RIE-Steunpunt om de mogelijkheden te bespreken.