Expertise

Bij RIE-steunpunt werken uitsluitend experts die zich volledige inzetten om ons doel waar te maken:

Veilig werken, veilig naar thuis!

RIE expert

Actueel

Door het unieke concept beschikt u het hele jaar door over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Altijd actueel!

RIE PBM

Wetgeving

Door onze dienstverlening is voldoet u aan de arbo wet- en regelgeving en beschikt over een RIE die getoetst is door een gecertificeerd arbo kerndeskundige!

RIE wetgeving

WE HEBBEN O.A. DE VOLGENDE KLANTEN MOGEN ADVISEREN